Ponedjeljak, Ožujak 20, 2023
Text Size
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

 

U narednoj 2016.god. Liga protiv raka KPLM nastaviti će svoje aktivnosti prema Statutu Lige na prevenciji i ranom otkrivanju malignih bolesti pučanstva i pomoći oboljelima.Nastaviti će i suradnju sa zdravstvenim ustanovama na području djelovanja Lige u smislu pomoći u nabavci potrebne medicinske opreme i edukacije zdravstvenih djelatnika

·         PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI

 

Edukacija pučanstva:

   - nastaviti rad na podizanju svijesti pučanstva o izbjegavanju štetnih čimbenika za kojih je dokazano da izravno djeluju na pojavu malignih bolesti (npr. pušenje,pretjerano izlaganje sunčevom zračenju i dr.) putem radionica,predavanja,plakatima,spotovima na lokalnim  radiopostajama.

                - oganizirati sa djelatncima ZZJZ  tečaje za samopregled dojki

                - senzibilizirati pučanstvo na odaziv akcijama za rano otkrivanje raka koje provodi Ministarstvo zdravstva RH (rano otkrivanje  raka grlića maternice, rano   otkrivanje raka debelog crijeva) 

       2. RANO OTKRIVANJE MALIGNIH BOLESTI

          - organizirati rad dermatologa u mjestima na području djelovanja Lige u cilju ranog otkrivanja raka kože

          - organizirati rad ginekologa u mjestima gdje nema ginekološke službe ( Lastovo,Mljet, Janjina idr.) u cilju ranog otkrivanja raka kod žena

          - nastaviti suradnju sa radiolozima koji su i do sada uspješno vršili UZ preglede abdomena i UZ dojki na terenu.

           - sa radiolozima i dalje surađivati na ranom otkrivanju raka dojke mamografskim pregledima

          - nastaviti suradnju sa gastroenterologom

          - nastaviti suradnju sa urologom u cilju ranog otkrivanja raka prostate

         -    uspostaviti suradnju sa internisticom iz DZ Korčula koja je uz financijsku pomoć Lige završila edukaciju za UZ štitnjače

          -  suradnja sa medicinskim laboratorijem DZ Korčula na laboratorijskoj dijagnostici ( tumorski markeri).

 

3. POMOĆ OBOLJELIMA OD MALIGNIH BOLESTI

         - nastaviti  suradnju sa psihologom na pružanju psihološke pomoći oboljelima od raka

         - materijalno pomagati bolesnike slabijih materijalnih mogućnosti (nabavci lijekova i dr.)

         - ispitati zainteresiranost djelatnika obiteljske medicine za tečaj na temu liječenja bolesnika sa malignim bolestima u terminalnoj fazi. Prema broju zainteresiranih  organizirati tečaj na tu temu.

 

4. NABAVKA MEDICINSKE OPREME

          - nabavka medicinske opreme za gastroenterološku ambulantu u DZ Korčula

         - nabavka druge opreme prema potrebama zdravstvenih radnih organizacija sa našeg područja

 

FINANCIRANJE LIGE

Liga protiv raka KPLM će se i ubuduće financirati iz izvora kao do sada:

·         prihodi od akcija aktivistica na terenu

·         donacija i dotacija

·         članarina 

 

                                                                   Predsjednica Lige protiv raka

                                                                   Korčula,Pelješac,Lastovo,Mljet:

 

                                                                   Nadija Franulović-Golja, dr.med.

white_info.png

Donacije:

Žiro račun:

SG Splitska banka
IBAN: HR29 23300031100157273

Devizni račun:

SG Splitska banka
20004397005 (za EUR)
20004397004 (za USD)
20004397003 (za CHF)
SWIFT: SOGEHR22

OIB lige: 98047852834